โครงการส่งยาถึงรถ (Drive Thru) | โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ฯ


ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

โทร. 02-429-3575-81 ต่อ 8613-8614