กทม. เชื่อมต่อแพทย์ให้ใกล้คุณ ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.”


บริการ "Telemedicine" พบหมอทางไกล...ใส่ใจเหมือนใกล้กัน ❤️