ฟรี! ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในวัยรุ่นและผู้สูงวัย


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดย โรงพยาบาลสิรินธร เปิดให้บริการฉีดวัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 , 30 , 40 , 50ขึ้นไป ในวันศุกร์แรกของเดือน (6 พฤศจิกายน 2563) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร