รพ.กลาง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดย โรงพยาบาลกลาง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ในวันจันทร์ - ศุกร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 09.00 -12.00 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. ***ยกเว้นวันหยุดราชการ***

บริจาคได้ที่กลุ่มงานธนาคารเลือด ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง