เชิญชวน อายุ 50 ปี สิทธิรักษาที่รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


สำนักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ขอเชิญขวนผู้ประกันตน อายุ 50 ปี ขึ้นไป สิทธิการรักษาโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ติดต่อรับบริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้
1. โทรจองวันนัดฉีดวัคซีน ที่เบอร์ 02-429-3258
2. สามารถรับบริการฉีดในโรงพยาบาลติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร เมตตาธรรม ชั้น 1
ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ