รพ.ราชพิพัฒน์ ชวนตรวจสุขภาพ ฟรี!


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ  25 ปีขึ้นไป ทุกสิทธิ์การรักษา เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ภาวะซึมเศร้า และไขมันในเลือด(เฉพาะกลุ่มเสี่ยง) สำหรับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีการประเมินกิจวัตรประจำวัน และประเมินสภาวะความเสื่อมของผู้สูงอายุอีกด้วย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนคัดกรองได้ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์