พบหมอทางไกล ใส่ใจเหมือนใกล้กัน


“พบหมอทางไกล ใส่ใจเหมือนใกล้กัน” กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ พัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยที่บ้านเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่รอบโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวหนองแขม