ขอเชิญชวน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่


ขอเชิญชวน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
สำหรับผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
มาตรา 33 และ 39 ที่มี อายุ 50 ปีขึ้นไป

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563
ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์(หนองจอก)
.
#โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กทม#BMA