#ประเวศ ทันเหตุ ทันใจ บริการฉับไวกับ Mobile Unit จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่


วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ มอบหมาย นายพิชัย รัตนบริหาร หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ร่วมลงพื้นที่จัดหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการในสถานที่ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน ในการนี้ได้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้พิการ ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 18 ซ.ดาราฉาย 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ