12 จุดขอพร & ถ่ายรูปชิคย่านพระนคร


1. ย่านโบสถ์พราหมณ์ (พราหมณ์) 2. พาหุรัด (พราหมณ์) 3. วัดแขกสีลม (พราหมณ์) 4. วัดพระเชตุพน (พุทธ) 5. ภูเขาทอง (พุทธ) 6. วัดเบญ (พุทธ) 7. มัสยิดจักรพงษ์ (อิสลาม) 8. มัสยิดหลวงโกชาอิศหาก (อิสลาม) 9. โบสถ์กาลหว่า (คริสต์) 10. โบสถ์อัสสัม (คริสต์) 11. วัดคอนเซปชั่น (คริสต์) 12. นักบุญฟรังซิสเวีย (คริสต์)