เสาชิงช้า วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร


   ณ เสาชิงช้าแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครฯ เสาไม้สีแดงชาดสูงตระหง่านบนแท่นศิลา เมื่ออดีตใช้ประกอบพิธีโล้ชิงช้าในพระราชพิธี “ตรียัมปวายตรีปวาย” ตามศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ใกล้กันคือ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ ประดิษฐาน “พระศรีศากยมุนี” ในพระวิหารหลวง เข้าไปขอพระเอาฤกษ์เอาชัยแล้วเดินชมจิตรกรรมฝาผนังถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ อาทิ ตีภูมิโลกสัณฐานพุทธประวัติ สวยงามยิ่งนัก

อ่านต่อ https://rattanakosinislandguide.wordpress.com/วัดสุทัศนเทพวรารามราชว/