ย่านเสาชิงช้า-ภูเขาทอง ท่องเที่ยวย่านเก่า


 ย่านเสาชิงช้า-ภูเขาทอง ปัจจุบันย่านเสาชิงช้าเป็นจุดเชื่อมศาสนาพราหมณ์ พุทธ สานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยสองศาสนา เป็นจุดถ่ายรูปขอนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ เนื่องจากมีวัดสำคัญคือวัดสุทัศน์เทพวรารามฯ ที่เป็นแหล่งรวมงานศิลป์ฝีมือชั้นครู มีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ที่มีเทวรูปสำคัญฝีมือช่างสุโขทัยและพระพิคเนศวรที่เก่าที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ถนนบำรุงเมืองยังเป็นแหล่งจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นแหล่งผลิตจำหน่ายพระพุทธรูปทองเหลือง สำริดมากมายหลายขนาด.ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศ