ท่องเที่ยวย่านเก่ากับย่านบางระมาด


เดิมเป็นตำบลหนึ่งของ อ.ตลิ่งชัน จ.ธนบุรี เมื่อมีการปฏิรูปการปกครอง โดยการรวมเอา จ.พระนครกับ จ.ธนบุรี ซึ่งเป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็น "จ.นครหลวงกรุงเทพธนบุรี" ต่อมาในปี พ.ศ.2528 ได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวงเพียงองค์กรเดียว ต.บางระมาดจึงเป็นตำบลหนึ่งของ อ.ตลิ่งชัน กทม. และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น แขวงบางระมาดจนถึงปัจจุบัน
ที่นี่คือ ย่านบางระมาด ที่ตั้งของชุมชนวัดจำปา อยู่ถนนพุทธมณฑล สาย 1 เขตตลิ่งชัน หนึ่งในย่านเก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร ผู้คนย่านนี้ยังคงวิถีชีวิตชุมชนริมคลองบางระมาด  เพราะเป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยคลอง ประกอบด้วย คลองบางระมาด คลองลัดวัดจำปา และคลองบ้านไทร บริเวณนี้ เรียกกันอีกชื่อว่า  “เกาะศาลเจ้า”  เพราะเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าพ่อจุ้ย-เจ้าพ่อกุมกรรณ์ ที่เป็นที่นับถือของชาวบ้านละแวกนี้

เเหล่งที่มา
https://www.xn--7-uwfaaf4a7ik2eod3etc9bcjcl6wma6me4h.com/

ที่มา
https://www.sadoodta.com/sites/default/files/