มีนบุรีชวนเที่ยวย่านเก่าเล่าประวัติศาสตร์


มีนบุรีชวนเที่ยวย่านเก่าเล่าประวัติศาสตร์ นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กล่าวว่า มีนบุรีเป็นเมืองเก่า มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่าร้อยปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นจังหวัดหนึ่งของไทย เมื่อ ร.ศ.121 (1 กันยายน พ.ศ. 2445) รวมทั้ง ทรงเคยเสด็จประพาสต้นเมืองมีนบุรีทางคลองแสนแสบ พื้นที่มีนบุรีนับจากอดีต มีชุมชนชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา ชุมชนชาวมุสลิม และชุมชนชาวจีน ทำให้ปรากฏหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่อยู่หลายแห่ง อาทิ อาคารเรือนไม้สักเก่าในบริเวณสำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี อาคารเรือนไม้เก่าหน้าสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี วัด มัสยิด ศาลเจ้า และตึกแถวอายุนับร้อยปีในย่านตลาดเก่า (ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์) ซึ่งมีความโดดเด่นและน่าสนใจ เหมาะแก่การมาเที่ยวชม บันทึกภาพถ่ายสวยๆ และสัมผัสวิถีชีวิตชาวชุมชน เขตฯ จึงขอเชิญชวนผู้รักการท่องเที่ยวและถ่ายภาพ ลองมาสัมผัสบรรยากาศแห่งความทรงจำและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมีนบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ อาคารเรือนไม้สักเก่า (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เมืองมีนบุรี) ที่ยินดีต้อนรับทุกท่าน ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 02-540-7156 ต่อ 6688, และ 02-540-7901 ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี