ชมของเก่าเก็บที่อนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชมที่ "บ้านอุ่นใจอนุรักษ์" เขตทวีวัฒนา


“บ้านอุ่นใจอนุรักษ์" เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ที่เก็บของเก่ามากมาย อาทิเช่น ตะเกียง นาฬิกา และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ของเล่น ซึ่งใครที่มีอายุ 40 ขึ้นไป คงจำของเก่าๆ เหล่านี้ได้