สวนสราญรมย์


สวนสราญรมย์ หรือ พระราชอุทยานสราญรมย์ เป็นสวนสาธารณะ ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังค่ะ เป็นพระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนคร อยู่ในเขตพระราชอุทยานของพระราชวังสราญรมย์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีนักออกแบบสวนชาวอังกฤษชื่อ เฮนรี อาลาบาศเตอร์ ได้เนรมิตสวนให้ดูทันสมัยตามรูปแบบตะวันตก จึงเป็นสวนที่ดังมากๆ เลยในสมัยนั้น ภายในสวนยังมีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อนชมสมวนอีกหลายจุด เช่น ศาลาเรือนกระจก ศาลากระโจมแตร ศาลาแปดเหลี่ยม และศาลาเจ้าแม่ตะเคียนทอง อีกทั้งยังมีน้ำพุพานโลหะ ซึ่งเป็นน้ำพุสไตล์ยุโรป เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ

ที่อยู่ : ถนนเจริญกรุงตัดกับถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เปิดให้เข้าชม : 05.00-21.00 น.