หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย และกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งจะมีทั้งนิทรรศการหมุนเวียน และนิทรรศการของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งแสดงนิทรรศการผ่านเทคโนโลยีมัลติทัช และมัลติมีเดียเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างสนุกสนาน เป็นสถานที่บ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่และเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัยทุกแขนงค่ะ

ที่อยู่ : 84 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เปิดให้เข้าชม : วันอังคาร-อาทิตย์ 10.00-19.00 น. (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เว็บไซต์ : http://www.rcac84.com