โลหะปราสาท (วัดราชนัดดารามวรวิหาร)


โลหะปราสาท เป็นโลหะปราสาทองค์แรก และองค์เดียวของไทย ถือเป็นองค์ที่ 3 ของโลก ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งอยู่ในที่วัดราชนัดดารามวรวิหาร ค่ะ และโลหะปราสาทนี้ ถือเป็น “หนึ่งเดียวในโลก ที่ยังคงอยู่” โดย แห่งแรกอยู่ในประเทศอินเดีย แห่งที่ 2 อยู่ในประเทศศรีลังกา แต่ทั้งสองที่นั้นได้ถูกทำลายและหายไปแล้ว

       ยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ให้สักการะบูชา และสามารถชมทัศนียภาพ 360 องศา รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้อีกด้วย สำหรับด้านล่างจะเป็น "นิทรรศการ โลหะปราสาท" ที่เล่าเรื่องราวการก่อสร้าง ประวัติ และข้อมูลที่น่าสนใจ

อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ โลหะปราสาท หนึ่งเดียวในโลก ที่ยังคงอยู่ 


ที่อยู่ : วัดราชนัดดารามวรวิหาร เลขที่ 70 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เปิดให้เข้าชม : 09.00-17.00 น.