วัดโพธิ์ (ท่าเตียน)


วัดโพธิ์ ท่าเตียน หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เพราะเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนวัดโพธิ์ ท่าเตียนให้เป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยค่ะ

      นอกจากนี้ วัดโพธิ์ ท่าเตียน ยังเป็นวัดที่ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย ถึงประมาณ 99 องค์ และมีพระเจดีย์ที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ค่ะ รวมถึงยังมี วิหารพระพุทธไสยาสน์ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และยังมีความเชื่อว่าเป็นสถานที่ ขอพรด้านความรัก อีกด้วย

อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ เดินเล่นพระนคร 1 วัน ย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปสวย คู่กับวัดดัง พร้อมหาของอร่อยตลอดทั้งวัน 

ที่อยู่ : 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดให้เข้าชม : 08.30-18.00 น.
เว็บไซต์ : http://www.watpho.comhttps://www.facebook.com/watphonews