สนามบินแห่งแรกของไทย (อยู่ในกรุงเทพฯ นี้แหละ🤭)


เมื่อคราสองพี่น้องตระกูล Wright (Wilbur และOrville)นำเครื่องบินเหินฟ้าสำเร็จได้เป็นครั้งแรก
๗ ปีต่อมา
ชาวต่างประเทศในกรุงเทพฯ ร่วมกันวางแผนนำเครื่องบินมาแสดงในกรุงเทพฯ โดยติดต่อให้ นายชาร์ลส์ แวน เดน บอร์น (Charles Van Den Born) ชาวเบลเยียม นำเครื่องบินแบบอังรีฟาร์มัง ๔ (Henry Farman IV) มาแสดงการบินที่กรุงเทพฯ เป็นลำแรกและครั้งแรกของไทย และบังเอิญว่า นาย Karl Offer ผู้ประสานงานกับ Societe d’ Aviation Extreme Oriente ที่จะนำเครื่องบินมาสาธิต ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ เป็นสมาชิกราชกรีฑาสโมสร (Royal Bangkok Sport Club) จึงขออาศัยพื้นที่ตรงกลางลู่วิ่งของสนามม้า ด้วยสภาพพื้นที่แน่นหนาพอรองรับน้ำหนักเครื่องบินได้ อีกทั้งราบเรียบและโล่งกว้าง ไม่มีอาคารสิ่งก่อสร้างหรือแม้แต่ต้นไม้ใหญ่
จึงเป็นที่มาของสนามบินแห่งแรกในประเทศไทย
สนามบินสระปทุม หรือราชกรีฑาสโมสรกรุงเทพฯ สนามบินแห่งแรกของประวัติศาสตร์การบินไทย