ล้ง1919


LHONG 1919  ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีนแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่แห่งนี้มีความเก๋ทั้งด้านการบูรณะใหม่ และความเก๋ายาวนานกว่า 167 ปี นับเป็นมรดกแผ่นดินที่เชื่อมต่อทางประวัติศาสตร์ของ 2 อารยธรรมไทย – จีนด้วยการพลิกฟื้นอดีตท่าเรือ “ฮวย จุ่ง ล้ง” ท่าเรือกลไฟริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีบทบาทสำคัญของสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ให้กลับมามาชีวิตอีกครั้ง ภายใน ล้ง 1919 นั้นจะมีพื้นที่อเนกประสงค์ สำหรับการจัดกิจกรรม นิทรรศการ มีร้านอาหาร และคาเฟ่ต่างๆ เป็นแหล่งชิลล์เอ้าท์ และพบปะของคนเมืองที่อยากหวนอดีตรำลึกถึงความประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของผู้คนในช่วงต้นรัตนโกสินทร์