วัดทุ่งเศรษฐี รามฯ2


วัดทุ่งเศรษฐี บริเวณที่ตั้งวัดนั้นเดิมเป็นท้องนา ซึ่งทำนาได้ผลดีจนมักเรียกกันติดปากว่า “ทุ่งเศรษฐี” ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ คุณครูแสวง พัฒบุญมา ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้มีจิตศรัทธาเป็นมหากุศล ได้บริจาคที่นาของตนส่วนหนึ่ง เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๘๑ ตารางวา เพื่อถวายให้เป็นที่สร้างวัด การก่อสร้างวัดการดำเนินการก่อสร้างวัดทุ่งเศรษฐีได้ดำเนินการมาเรื่อย ๆ เริ่มดำเนินการสร้างวัดตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๘ โดยมี ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิท เขมจารีมหาเถร) ป.ธ.๙ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑ และเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นประธานอุปถัมภ์การดำเนินการก่อสร้าง โดยให้หลวงพ่อเณร ญาณวินโย (พระราชพัฒนโสภณ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและรูปปัจจุบัน) ย้ายจากวัดสลุดมาดำเนินการตั้งวัด โดยเริ่มต้นเป็นสำนักสงฆ์ทุ่งเศรษฐี และได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งวัดทุ่งเศรษฐีในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ วัดทุ่งเศรษฐีเป็นวัดที่สร้างขึ้น โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินสร้างวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นและจะได้อาศัยสถานที่ของวัดเป็นที่บำเพ็ญกุศล ด้วยเหตุนี้ วัดทุ่งเศรษฐี จึงปรากฏในทำเนียบของวัดในพระพุทธศาสนา และนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวัดซึ่งเป็นเพียงที่ดินว่างเปล่าจนกระทั่งปัจจุบันนี้ วัดทุ่งเศรษฐีเป็นวัดที่เน้นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านวิปัสสนากรรมฐาน การจัดงานเทศการงานบุญประจำปีของวัด การมีการจัดงานในวันสำคัญทางศาสนา โดยมีประชาชนในหมู่บ้านทุ่งเศรษฐีและใกล้เคียงร่วมพิธี พร้อมกับพระภิกษุสามเณร เป็นประจำทุกปี