พระบรมมหาราชวัง วังเก่าเล่าขาน


   พระบรมมหาราชวัง สร้างในสมัย รัชกาลที่ 1 เป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ของไทย ปัจจุบันพระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลกอีกด้วย