สวนลุมพินี


    จะออกกำลังกาย ถีบเรือเป็ด นั่งชิลสูดอากาศดีๆ สวนลุมพินีก็ตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆ ได้ สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่จะทำให้เพื่อนๆ ได้รูปถ่ายหลากหลาย จะโรแมนติกกับภาพถีบเรือเป็ดกับคนรัก ปิกนิกกับครอบครัว ออกกำลังกายอย่างนักกีฬาก็มาแอคท่ากันได้อย่างเต็มที่