สะพานภูมิพล1-2


“สะพานของพ่อ” แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเนื่องจาก พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และให้การเดินทางของประชาชนสะดวกสบายขึ้น ซึ่งทั้ง 2 สะพานนี้เป็นข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมต่อ 2 จุด ระหว่างกรุงเทพฯ กับสมุทรปราการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสะพาน “สะพานภูมิพล” หรือเดิม สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม (Bhumibol Bridge) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เชื่อมระหว่างถนนพระรามที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และถนนกาญจนาภิเษก ลักษณะเป็นสะพานขึงขนาด 7 ช่องการจราจร มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549