ปั่นจักรยานที่บางกระเจ้า


บางกระเจ้าถือว่าเป็นพื้นที่ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการฝั่งพระประแดงกับกรุงเทพมหานคร

  • ที่นี่ชาวต่างชาติเรียกกันว่า Lung of Bkk หรือว่าปอดของกรุงเทพฯ นั่นเอง
  • เนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่ป่าและชุมชนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติเขียวขจี ที่นี่มีบริการให้เช่าจักรยาน
  • คุณสามารถปั่นจักรยานได้รอบพื้นที่ใช้เวลาหลายชั่วโมง แต่ระหว่างที่คุณปั่นจักรยานคุณก็จะได้ชมบรรยากาศของชาวบ้านในละแวกพื้นที่ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรืองและความเป็นอยู่มาแต่สมัยโบราณและยังได้สูดอากาศบริสุทธิ์ที่หาสูดได้ยากในกรุงเทพฯอีกด้วย
  • ที่มา paimayang.com