บ้านครัว


  • ความโมเดิร์นของห้างสรรพสินค้าดังในย่านสยามทำให้ลืมไปเลยว่าท้ายซอยเกษมสันต์ 2
  • พิกัดสุดปลายทางสะพานข้ามคลองแสนแสบนั้นเป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ “บ้านครัว” ซึ่งยังคงสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ชุมชนเล็กๆ ที่ยังคงแว่วเสียงกี่ทอผ้าแห่งนี้คือจุดเริ่มต้นของแบรนด์ผ้าไหมชื่อก้องโลก Jim Thompson 
  • ที่มา https://www.timeout.com/bangkok/th/attractions/