โซว เฮง ไถ่ So Heng Tai


“มัสมั่นแกงแก้วตา หอมยี่หร่ารสร้อนแรง
ชายใดได้กลืนแกง แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา” บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 
วันนี้เรามีแกงมัสมั่น สูตรดั้งเดิมของคุณดวงตะวัน โปษยะจินดา ให้ลองชิม ทั้งมัสมั่นเนื้อโคขุน และ มัสมั่นไก่ เสริฟ กับขนมปังปิ้งหอมๆ นานๆ ทำที