ชวนแวะถ่ายภาพกำแพงดอกทองอุไร จุดเช็คอินใหม่ถนนเสรีไทย เมืองมีนบุรี


เมืองมีนถิ่นทอง เหลืองเรืองรองทองอุไร ถนนเสรีไทยงามตา

**ชวนแวะถ่ายภาพกำแพงดอกทองอุไร จุดเช็คอินใหม่ถนนเสรีไทย เมืองมีนบุรี**

>> นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมนายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ลงตรวจความเรียบร้อยบริเวณถนนเสรีไทย เขตมีนบุรี ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 50 เขต 100 ถนน (1 เขต 2 ถนน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

>> ซึ่งขณะนี้ ต้นทองอุไรกำลังออกดอกเบ่งบานตลอดสองข้างถนนเสรีไทยพื้นที่เขตมีนบุรี และมีประชาชนแวะเวียนมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกอยู่เสมอ  โอกาสนี้ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีขอเชิญชวน ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้สนใจแวะเช็คอิน ถ่ายภาพกับกำแพงดอกไม้ ต้นทองอุไร ที่ออกดอกตลอดทั้งปี ทั้ง 2 ฝั่งถนนตั้งแต่ช่วงคลองบางชันถึงแยกมีนพัฒนา พื้นที่เขตมีนบุรี

>>  ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ได้กำชับเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มุ่งสู่การเป็นถนนที่สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการพัฒนาและจัดระเบียบทางเท้า ให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย สร้างวัฒนธรรมการใช้ทางเท้าและรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เอง

 >> โดยสำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดทำโครงการ “มีนบุรีรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ถนนเสรีไทย” เพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในการช่วยกันดูแลรักษา เสริมสร้างภูมิทัศน์บนถนนเสรีไทย เขตมีนบุรี ให้สวยงามอยู่เสมอ รวมทั้งการสร้างอัตลักษณ์ของเขตมีนบุรี เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์เมืองที่สวยงาม เปิดมุมมองใหม่ของเมือง สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นอันจะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนชองหน่วยงาน

 

ภาพ /ข่าว : ธนานันท์