วัดซางตา ครูส


วัดซางตาครู้ส นั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อให้เป็นศาสนสถานของชาวโปรตุเกสที่อพยพมาจากอยุธยาตั้งแต่เมื่อปี เมื่อ พ.ศ. 2312 เลยทีเดียว จึงถือว่าเป็นวัดคริสต์ที่มีความเก่าแก่มากอยู่คู่กรุงเทพฯ สำหรับตัวโบสถ์นั้น ได้มีการปรับปรุงบูรณะอีกครั้งในปี พ.ศ. 2378 และมีลักษณะคล้ายศาลเจ้าจีน (กุฎีจีน) จึงเป็นที่มาของชื่อว่า “วัดกุฎีจีน” นั่นเองค่ะ