ชุมชนกุฎีจีน


ชุมชนกุฎีจีน นั้นตั้งอยู่ข้างวัดซางตาครู้สมายาวนาน อย่างที่เราบอกกันไปแล้วว่า วัดซางตาครู้สนั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนโปตุเกสที่อพยพมาจากอยุธยา ทำให้ปัจจุบัน ชุมชนกุฎีจีนนี้ จึงเป็นที่อาศัยของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสนั่นเองค่ะ

นอกจากความเก่าแก่ และดั้งเดิมของชุมชนในทุกย่างก้าวที่เราได้เดินผ่าน แวะถ่ายรูปเพลินๆ บ้าง นั่นก็คือ ขนมฝรั่งกุฎีจีน ซึ่งเป็นขนมที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีนมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเลยทีเดียวค่ะ