วัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่


วัดทิพยวารีวิหาร เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย ที่ถึงแม้จะเห็นว่าทั้งสวยงามและดูใหม่ขนาดนี้ แต่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2319 นั่นหมายความว่า ปัจจุบันนี้มีอายุมากกว่า 240 ปีแล้วนะ

ในอดีตชาวบ้านในชุมชนเรียกว่าวัดนี้ว่า ‘วัดกัมโล่วยี่’ คำว่า ‘กัมโล่ว’ แปลว่า ‘น้ำทิพย์’ ส่วนคำว่า ‘ยี่’ แปลว่า ‘วัด’ เมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่า  ‘วัดน้ำทิพย์’ โดยชื่อนี้มีที่มาจากบ่อน้ำมนต์โบราณซึ่งภายในบ่อเป็นตาน้ำที่ไม่เคยแห้งเหือดและอยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่เริ่มสร้างนั่นเอง
โดยภายหลังรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่า ‘วัดทิพยวารีวิหาร’ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา