ห้องสมุดเด็กดรุณบรรณาลัย


จินตนาการไม่รู้จบที่ห้องสมุดเด็กดรุณบรรณาลัย

ห้องสมุดเด็กดรุณบรรณาลัย เป็นห้องสมุดสำหรับเด็กปฐมวัยที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ร่วมกับสถาบันราชานุกูล สนับสนุนโดยมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เริ่มต้นก่อร่างสร้างขึ้นจากไอเดียแหล่งเรียนรู้สำหรับคนในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งก็คือชุมชนมัสยิดฮารูณ ชุมชนวัดม่วงแค และชาวบ้านย่านถนนเจริญกรุง

และได้กลายมาเป็นการต่อยอดโครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart Thailand) ที่เคยดำเนินการส่งเสริมการอ่านให้เด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากพบว่าแม้จะส่งเสริมการอ่านให้เด็กได้เป็นอย่างดี แต่หลายครอบครัวไม่สามารถซื้อหนังสือที่เหมาะสมกับวัยให้เด็กได้ ด้วยราคาหนังสือสำหรับเด็กของบ้านเราที่ค่อนข้างราคาแพง โดยเฉพาะหนังสือภาษาต่างประเทศ และในขณะเดียวกันหนังสือเด็กภาษาไทยก็มีตัวเลือกในตลาดค่อนข้างน้อย ห้องสมุดแห่งนี้จึงตั้งใจจะช่วยเปิดโอกาสให้เด็กๆ ย่านนี้ได้เข้าถึงหนังสืออย่างเต็มที่ ทั้งส่งเสริมการอ่านแก่เด็กปฐมวัยทั่วไป และเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากสถาบันราชานุกูล