ศาลเจ้าเล่งบ้วยเอี๊ยะ


‘ศาลเจ้าเล่งบ้วยเอี๊ยะ’ ศาลเจ้าเก่าแก่กลางตลาดเยาวราช

ภายในศาลเจ้ามีป้ายจารึกภาษาจีนระบุว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ปี พ.ศ.2201 หรือกว่า 360 ปีมาแล้ว จึงมีการสันนิษฐานว่าศาลเจ้าแห่งนี้ถือเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย แต่ก็ยังมีหลายคนที่เชื่อว่าศาลเจ้ามักก่อตั้งขึ้นพร้อมกับชุมชน ซึ่งชุมชนสำเพ็งนั้นเพิ่งเริ่มก่อตั้งในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จึงมีอีกความเชื่อว่าป้ายจารึกนี้น่าจะถูกย้ายมาจากพระนครศรีอยุธยามากกว่า แต่ไม่ว่าอายุที่แท้จริงของศาลเจ้าแห่งนี้เก่าแก่แค่ไหน คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของทีนี่ก็ยังคงไม่ลดน้อยลงอยู่ดี