พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่


ย้อนเวลาไปทำความรู้จักกับกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่

พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ตั้งอยู่ที่วัดเทพธิดารามวรวิหาร ณ กุฏิที่เคยเป็นที่พำนักของกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หรือที่เรารู้จักกันในนาม ‘สุนทรภู่’ เมื่อครั้งที่เคยบวชเป็นพระ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมข้าวของเครื่องใช้และเครื่องเรือนที่เคยอยู่ในกุฏิของสุนทรภู่มาจัดแสดง พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ควบคู่กันไปด้วย โดยหวังให้กุฏิแห่งนี้กลายเป็นเสมือนพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต