พิพิธบางลำพู


พิพิธบางลำพู เดิมเคยเป็นอาคารโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช แต่ต่อมาได้รับการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์และส่วนจัดแสดงประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวบางลำพู โดยเรียกทั้งสองส่วนรวมกันว่า ‘พิพิธบางลำพู’ โดยพื้นที่ของทั้งสองนิทรรศการจะแบ่งตามอาคารทั้ง 2 หลังของพิพิธภัณฑ์

1.อาคารปูน จัดแสดงเรื่องราวของความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของกรมธนารักษ์ แสดงขั้นตอนการผลิตเหรียญกษาปณ์ การใช้ประโยชน์ และรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดสรรดูแลที่ราชพัสดุอีกด้วย

2.อาคารไม้ จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบางลำพู ด้วยการจำลองสถานที่ในอดีตและวิถีชีวิตของชุมชนออกมาให้ผู้ชมได้ลองสัมผัส ผ่านการใช้เทคโนโลยีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นการใช้แสง สี เสียงและการฉายภาพ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนด้วยกัน