พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้


พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ หรือ The Museum of Floral Culture เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่คุณสกุล อินทกุล นักออกแบบและจัดดอกไม้ชื่อดังของไทยสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มาเยือนได้ทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาและลักษณะของศิลปะการจัดดอกไม้ทั้งแบบไทยๆ และประเทศต่างๆ ทั่วโลก นำเสนอผ่านผลงาน ประสบการณ์ ความรู้ และความทรงจำในการจัดดอกไม้ที่คุณสกุลสั่งสมมากว่า 10 ปี จนกระทั่งได้เปิดพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการจัดดอกไม้ขึ้นเป็นแห่งแรกของโลกตามความใฝ่ฝัน

ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือเส้นทางจัดแสดงนิทรรศการ และ Dok Mai Thai Salon du The’   ร้านน้ำชาในสวนที่มีชาดอกไม้หลากชนิดจากทั่วโลกให้เลือกสรร เสิร์ฟพร้อมขนมทั้งไทยและต่างประเทศ