โบสถ์กาลหว่าร์ หรือ วัดแม่พระลูกประคำ


โบสถ์กาลหว่าร์ หรือ วัดแม่พระลูกประคำ (Holy Rosary Church) เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2434 โดยคุณพ่อแดซาลส์ บาทหลวงชาวฝรั่งเศส โดยสร้างขึ้นเป็นหลังที่สาม เพื่อทดแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกทิ้งร้างภายหลังเพลิงไหม้ใหญ่ จนแล้วเสร็จและทำพิธีเสกวัดใหม่ในปี พ.ศ.2440 รวมเวลาในการก่อสร้าง 6 ปี โดยในปัจจุบันโบสถ์หลังนี้มีอายุรวม 120 ปีและได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์เป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โบสถ์หลังนี้เมื่อก่อนถูกเรียกว่า “โบสถ์กาลวารีโอ” และเพี้ยนมาเป็น “กาลหว่าร์” อย่างที่เรารู้จักกัน
เนื่องจากโบสถ์แห่งนี้ได้เก็บรักษา “รูปพระศพของพระเยซู” และ “รูปแม่พระลูกประคำ” ซึ่งเป็นสมบัติที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยคำว่า “กาลวารีโอ” เป็นชื่อของเนินเขาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนนั่นเอง โดยทั้งสองอย่างยังคงเก็บรักษาและใช้ในพิธีกรรมทางศาสนามาจนถึงปัจจุบัน