บ้านเก่าเล่าเรื่อง


บ้านเก่าเล่าเรื่อง พิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในชุนชนเจริญไชย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ชาวบ้านในชุนชนช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวเจริญไชย และยังเป็นก้าวเล็กๆ ในการฟื้นฟูชุมชนด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง เพื่อไม่ให้มรดกทางวัฒนธรรมของชาวเจริญไชย อย่างอาคารไม้เก่าที่มีอายุกว่าร้อยปี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางการค้า ต้องเลือนหายไปตามกาลเวลา

บ้านเลขที่ 32 ซึ่งถูกนำมาปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องหลังนี้ ก่อนที่จะถูกทิ้งให้รกร้างเคยเป็นบ้านเช่าของคณะแสดงอุปรากรจีนหรือที่เราเรียกสั้นๆ ว่างิ้วนั่นเอง ภายในบ้านเก่าเล่าเรื่องจึงมีการจัดแสดงชุดและอุปกรณ์ในการแสดงเอาไว้ให้ชมกันด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนเจริญไชยเอาไว้ให้อ่านกัน ซึ่งของต่างๆทั้งเสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ก็ล้วนรวบรวมและได้รับบริจาคมาจากคนในชุมชนทั้งสิ้น