ดื่มด่ำงานศิลปะและเครื่องดื่มสุดโปรดใน “บ้านอาจารย์ฝรั่ง”


เมื่อนึกถึงบ้านทรงยุโรปอายุร่วมร้อยปี ที่มีความเป็นสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียน กอทิก (Victorian Gothic) ซึ่งตั้งอยู่เชิงสะพานซังฮี้ ขอให้นึกถึง “บ้านอาจารย์ฝรั่ง” หลังนี้เลย ที่นี่เคยเป็นบ้านของบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่มีความสำคัญต่อวงการศิลปะของไทย ผู้ก่อตั้งและวางรากฐานการเรียนการสอนด้านศิลปะในประเทศไทย นั่นก็คือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งวงการศิลปะในประเทศไทย