‘Singha Museum’ หรือ ‘พิพิธภัณฑ์สิงห์’


เมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ น้อยคนนักที่จะนึกถึง ‘เบียร์’ เป็นอันดับแรก แต่วันนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนมุมมองความคิดต่อเครื่องดื่มชนิดนี้ใหม่ เพราะบนถนนสามเสนมีเรื่องราวของเบียร์ยี่ห้อหนึ่งที่ไม่เพียงแต่อยู่คู่ประวัติศาสตร์ชาติของเรามาช้านาน แต่ยังมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทย ‘โมเดิร์น’ มาจวบจนปัจจุบัน

ใช่แล้ว เรากำลังพูดถึง ‘Singha Museum’ หรือ ‘พิพิธภัณฑ์สิงห์’ แหล่งเรียนรู้ที่บูรณะขึ้นมาจากโรงกลั่นเบียร์อายุกว่า 50 ปี ริมแม่น้ำ ในบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ ภายใต้การดูแลของ คุณสรวิช ภิรมย์ภักดี ทายาทรุ่นที่ 4 ของ พระยาภิรมย์ภักดี ผู้ริเริ่มปณิธานในการสรรสร้างเบียร์ไทยยี่ห้อแรก ย้อนไปเมื่อ พ.ศ. 2472