นำทอง อาร์ต สเปซ : Numthong Art Space


อาร์ตแกลลอรี่ย่านอารีย์ ภายในอาคารนำเสนอผลงานศิลปะอันเปี่ยมด้วยพลังการสร้างสรรค์ และสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเปิดให้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองระหว่างภัณฑารักษ์ นักสะสมงานศิลปะ นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ และบริการข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ไว้อย่างน่าสนใจอีกด้วย