วัดปริวาส วัดสวย กรุงเทพ ยุคใหม่ กับ ศิลปะปูนปั้นที่ไม่มีใครเหมือน


วัดปริวาสราชสงคราม หรือ วัดปริวาส ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งพระนครและถนนพระรามที่ 3 เมื่อก่อนนั้นวัดนี้จะมีชื่อว่า วัดปริวาส ซึ่งน่าจะเป็นเพียงสำนักสงฆ์หรือวัดเล็กๆ เท่านั้นค่ะ คาดว่าสร้างขึ้นราวๆ ปลายกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 และ 3 นั้น ก็ได้พบหลักฐานว่า ในช่วงที่สร้าง วัดไพชยนต์พลเสพย์ และ วัดโปรดเกศเชษฐาราม ขึ้นนั้น ได้เห็นว่ามีวัดหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับวัดโปรดเกศเชษฐารามอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก เลยได้มีการบูรณะใหม่ จนสวยงามแล้วตั้งชื่อใหม่ว่า วัดปริวาสราชสงคราม ค่ะ