เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า สักการะองค์เทพศักดิ์สิทธิ์


ในบริเวณใกล้ๆ กันกับเสาชิงช้านั้น นอกเหนือจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีสถานที่สำคัญมากๆ ที่อยู่คู่เมืองกรุงเทพมหานครมาช้านาน และมีความเกี่ยวข้องในเชิงประวัติศาสตร์ นั่นคือ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ นั่นเองครับ