เที่ยววังลดาวัลย์ หรือ วังแดง วังเก่ากว่า 100 ปี ชมสถาปัตยกรรมยุควิคตอเรีย


ผ่านถนนราชสีมา มาก็หลายครั้ง แต่ไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศ และสถาปัตยกรรมอันสวยงามของ “วังลดาวัลย์” หรือ ที่เราๆ รู้จักกันดีในชื่อของ “วังแดง” เลยสักครั้ง วันนี้มีโอกาสดีค่ะ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้พาเราเข้าไปเยี่ยมเยียน ชมความสวยงามของวังลดาวัลย์ ที่ในหลวง รัชกาลที่ 5 ของเรา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดให้สร้างไว้ตามแบบสถาปัตยกรรมยุควิคตอเรีย และวิลล่าอิตาเลียนอันสง่างาม