Hip Incy Farmville 1 ไร่ ในลาดพร้าว


“จะขอตามรอยของพ่อ ท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจ” ปณิธานของคุณโอ๋ ธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์กุล อดีตนักร้องนำวง P2WarShip ทำให้เกิดฟาร์มในเมืองใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ชื่อว่า Hip Incy Farmville บนถนนลาดพร้าวได้อย่างไม่น่าเชื่อ นี่เองคือจุดเริ่มต้นของการทำตามฝัน และพอเพียงอย่างแท้จริงค่ะ