วัดโพธิ์แมนคุณาราม โพวมิ้งปออึงยี่ วัดจีน กรุงเทพ สไตล์ไทยจีนธิเบต


อีกหนึ่ง วัดจีน ใน กรุงเทพ ที่สามารถไปไหว้ขอพร ในช่วง ตรุษจีน แบบนี้ ก็คือ วัดโพธิ์แมนคุณาราม หรือ วัดโพวมิ้งปออึงยี่ เรียกได้ว่าเป็นวัดที่ผสมผสานความหลากหลายเข้าด้วยกันเลยค่ะ มาค่ะ มาไหว้ขอพร รับตรุษจีนไปพร้อมๆ กันเลยค่า

วัดโพธิ์แมนคุณาราม หรือ วัดโพวมึ้งป่ออึงยี่ เป็นวัดพุทธฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยค่ะ ที่สืบทอดหลักธรรมคำสอนต่างๆ มาจากนิกายเซน และเป็นศูนย์กลางหลักธรรมคำสอนของนิกายวินัยและนิกายมนตรายาน ของ วัชรยาน ทิเบต นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของคณะสงฆ์จีนนิกายของไทยด้วยค่ะ

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2502 ตามหลักฮวงจุ้ย และเป็นลักษณะของรถม้าที่กำลังลากราชรถค่ะ โดยประตูทางเข้าวัด จะมีซุ้มประตู 5 ประตู เปรียบเหมือนม้า 5 ตัว ที่กำลังลากราชรถ นั่นก็คือ พระอุโบสถ นี่เองค่ะ ซึ่งภายในจะมี พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า เป็นประธาน นั่นเองค่ะ