บ้านเลขที่ 1 เจริญกรุง ย้อนเวลา ณ บ้านเก่าสุดคลาสสิก ถนนเจริญกรุง


ถนนเก่าแก่ที่สุดของไทยอย่างถนนเจริญกรุง เป็นถนนอีกสายที่เต็มไปด้วยบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านอาคารบ้านเรือนต่างๆ และ “บ้านเลขที่ ๑ เจริญกรุง” ก็นับเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่งดงามเหนือกาลเวลา

ประวัติของบ้านเลขที่ ๑ ในซอยเจริญกรุง 30 หรือตรอกกัปตันบุช มีที่มาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระราชทานที่ดินแก่พระมเหสีของพระองค์เจ้าสายวลีภิรมย์ และลูกๆ พระมหากษัตริย์ทรงขอให้คณะองคมนตรีจัดการที่ดินโดยแบ่งเป็นสองแปลงเพื่อให้เช่า