วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ


วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียง และมีความเก่าแก่ที่นับย้อนไปได้ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของผู้คนฝั่งธนบุรีมาอย่างยาวนาน และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง