วัดยานนาวา ที่เที่ยวกรุงเทพ ไหว้พระ วัดสวย ชมเรือสำเภา ยิ่งใหญ่กลางกรุง


ประวัติ วัดยานนาวา

วัดยานนาวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนนเจริญกรุง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว เมื่อก่อนนั้นมีชื่อว่า วัดคอกควาย ในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง โดยไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือ สำเภายานนาวา ที่โดดเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะ นอกจากนั้นก็มีพระเจดีย์องค์ใหญ่และเจดีย์องค์เล็กๆ อยู่ในลำสำเภารวมอีกด้วย